Emmagatzament en pati pavimentat i sobre palets de plàstic o tractats per evitar problemes fitosanitaris que puguin perjudicar al suro de qualitat.

QUALITY SUBER Instal·lacions amb les màximes mesures de seguretat i assegurança per cobrir possibles eventualitats.

Comercialització de producte en cru sec o verd, o bullit. D’acord a les necessitats del client i/o condicions del mercat. El suro cru en verd roman un mínim d’una setmana al pati per complir els estàndards d’humitat de la indústria. A nivell comercial, és pràctica habitual la compra de suro sec amb una humitat equivalent al 12% sobre base humida.