La ràpida concentració i reestructuració empresarial del sector del suro va animar a un grup de silvicultors i  propietaris de sureda a crear l’any 2013 Quality Suber per la defensa i comercialització conjunta del suro català.

Quality Suber  neix amb l’objectiu de garantir i millorar el procés de compra, preparació i comercialització del suro dels boscos de Catalunya  d’aquesta manera aconseguir un preu de la matèria prima que  faci possible la gestió dels boscos d’alzina sureres de manera rendible per el propietari.

Som una empresa propietat i gestionada per propietaris i gestors de sureda amb l’objectiu de d’oferir el nostre producte amb les millors condicions de qualitat i preu d’acord a les necessitats del mercat. Actualment formen part de Quality Suber: