AGRUPACIÓ DE PRODUCTORS PER LA COMERCIALITZACIÓ I VALORITZACIÓ DEL SURO CATALÀ

AGRUPACIÓ DE PRODUCTORS PER LA COMERCIALITZACIÓ I VALORITZACIÓ DEL SURO CATALÀ

Avís Legal

L’informem que la pàgina web a la que ha tingut accés és propietat de QUALITY SUBER SL, amb domicili a carrer Jacint Verdaguer num.3, Santa Coloma de Farners 17430, amb CIF B55170385.
Per qualsevol consulta o dubte poden posar-se en contacte amb nosaltres a info@qualitysuber.com o al telèfon 972 84 27 08.

CONDICIONS D’ÚS

L’accés a la pàgina web de QUALITY SUBER SL, és gratuït, i està condicionat a la lectura i acceptació de la totalitat dels preceptes que consten al present avís legal sense cap tipus de reserves. En el cas que no estiguin d’acord amb aquestes li demanem s’abstingui d’utilitzar aquest portal i fer-ne ús il·lícit d’aquest.
Mitjançant la nostra web oferim informació dels nostres serveis, notícies relacionades amb nosaltres i altre informació que considerem pot ser del seu interès.
En qualsevol moment podem modificar la presentació i configuració de la nostra web site i inclòs suprimir-la de la RED, així com els serveis i continguts que oferim, tot això de manera unilateral i sense pre-avís. L’associació QUALITY SUBER SL es reserva el dret d’interrompre l’accés a la seva pàgina web, en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, de control, manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altre causa.
El formulari de l’apartat CONTACTE esta concebut com a bústia d’atenció a proveïdors, clients i altres interessats, i té com objecte proporcionar informació. Les dades de caràcter personal que es faciliten per correu electrònic mitjançant el formulari disponible queden registrades amb la única finalitat de contestar les consultes.

DRETS D’AUTOR

Aquesta pàgina web es obra de QUALITY SUBER SL, i li pertany en tant aplicació del Real Decret Legislatiu 1/1996 de 12 d’abril, pel que s’aprova el text refòs de la Llei de Propietat Intel·lectual. Tots els continguts, textos, dissenys, fotografies i imatges presents en aquesta web són de la nostra propietat o de tercers que han autoritzat el seu ús, i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual.
L’usuari només tindrà dret a la utilització particular d’aquests i requerirà una autorització expressa de QUALITY SUBER SL per tal de modificar-los, reproduir-los, distribuir-los i de manera especial comercialitzar-los o fer ús de qualsevol dret que pertanyi al seu titular. La infracció de qualsevol dels drets citats pot constituir una vulneració de les presents condicions, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

CONDICIONS D’ACCÉS

L’accés a la nostra pàgina web es gratuït i lliure, llevat pel que fa al cost de la connexió de la xarxa de telecomunicacions subministrades pel Proveïdor d’Accés a Internet contractada pel compte.
L’usuari que accedeix a la nostra web es compromet a respectar les lleis, les normes d’ordre públic i les condicions fixades en aquest avís. L’accés es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l’usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que es poguessin causar a tercers o a la nostra organització per la seva conducta indeguda o negligent.
L’usuari té prohibit de manera expressa la utilització i la obtenció dels serveis i continguts oferts en aquesta web, mitjançant procediments diferents als estipulats en aquest avís legal, i en el seu cas a les condicions particulars que existissin en determinats serveis.
Degut a la impossibilitat de control en relació a la informació, continguts i serveis que ofereixin altres webs a través d’enllaços, comuniquem que QUALITY SUBER SL queda eximida de qualsevol responsabilitat de danys i perjudicis de qualsevol mena que pugui derivar-se de l’ús per part de l’usuari de les pàgines web descrites alienes a la nostra organització.
L’existència d’enllaços en web sites aliens als nostres, no implicarà en cap cas l’existència de relacions comercials o mercantils amb el titular de la pàgina web on s’estableixi l’enllaç, ni l’acceptació per part de QUALITY SUBER SL, dels seus continguts o serveis.

CONFIDENCIALITAT DE LES DADES PERSONALS

QUALITY SUBER SL com a responsable dels fitxers, considera que quan vostè accepta enviar les seves dades mitjançant correu electrònic, ens dóna consentiment exprés de la seva autorització i consentiment per al tractament i incorporació de les dades als nostres fitxers automatitzats que corresponguin. Li comuniquem que totes les dades seran tractades amb la màxima confidencialitat i de conformitat a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal i que els nostres fitxers estan legalment inscrits a l’Agència Estatal de Protecció de Dades.
Totes les dades que sol·licitem són les necessàries per tal de oferir els nostres serveis, no estan obligats a facilitar-los, però en tot cas són necessaris per tal de que pugui accedir-hi, de la mateixa manera ens certifica que les dades que ens facilita són del tot verídiques.
Dret d’accés, rectificació, cancel·lació de les seves dades personals:
Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, en els termes i condicions previstos en la pròpia LOPD, per exercir aquest dret podrà dirigir-se a QUALITY SUBER SL, al carrer Jacint Verdaguer, num.3, de Santa Coloma de Farners 17430, província de Girona, o bé comunicar-ho per e-mail a info@qualitysuber.com

GARANTIA DE CONFIDENCIALITAT I SEGURETAT DELS FITXERS AUTOMATITZATS

QUALITY SUBER SL en resposta a la confiança que ens heu dipositat i tenint present la importància en matèria de protecció i confidencialitat que els hi són necessàries a les seves dades personals, els informa que ha adoptat totes les mesures de caire tècnic i organitzaves necessaris per mantenir la seguretat d’aquests tal i com exigeix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal. Això no obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dins d’Internet no són inexpugnables.
QUALITY SUBER SL es reserva el dret de modificar les presents polítiques de privacitat per tal de que siguin adaptades a les mesures legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que apareguin, per això s’exigeix la lectura d’aquestes cada vegada que s’accedeixi a la pàgina web.
QUALITY SUBER SL no es fa responsable del tractament que es puguin realitzar de les seves dades personals de les pàgines web a les que pugui accedir mitjançant els diferents links que conté la nostra pàgina web.

RESPONSABILITATS

Posant a la red la nostra pàgina web volem oferir una sèrie de serveis i continguts de qualitat, fent servir la màxima diligència en la prestació dels serveis que oferim i ens els serveis tecnològics utilitzats per tal d’oferir-los. No obstant no responem de la presència de virus o altres elements que puguin perjudicar el sistema informàtic, documents o fitxers de l’usuari.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Tot el relatiu amb la nostra web queda subjecte a l’ordenació jurídica espanyola. En cas de que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i el contingut d’aquesta pàgina web, totes les parts se sotmeten, amb renúncia expressa de qualsevol altre fur, als Jutjats i tribunals de la ciutat de Girona.