AGRUPACIÓ DE PRODUCTORS PER LA COMERCIALITZACIÓ I VALORITZACIÓ DEL SURO CATALÀ

AGRUPACIÓ DE PRODUCTORS PER LA COMERCIALITZACIÓ I VALORITZACIÓ DEL SURO CATALÀ

Procés

 • 1.

  Assessorament

  Realitzem visita a la finca, per fer una estimació de la qualitat del producte, edat de creixement necessària entre lleves (entre 12 i 16 anys). Oferim serveis de lleva, petició de permisos i transport a través de col·laboradors amb elevada experiència i professionalitat.

  Donem orientació aproximada al propietari del resultat econòmic previst per la lleva de la campanya.

  Llegir més menys
 • 2.

  Pela i transport del producte

  Fem seguiment de les lleves, finca a finca, i mantenim fil directe diari amb els professionals encarregats de realitzar el procès. Vetllem per tal de que es realitzi el tractament fitosanitari imprescindible posterior a la lleva del suro per evitar l'escaldat (Diplodia corticola).

 • 3.

  Compra

  Quality Suber, cada any redacta contracte de compra-venda amb la propietat, abans de l'Inici de la campanya.

  Inici de la campanya de pela a finals de maig d’acord a la normativa vigent i condicions climatòlogiques. El propietari forestal ha de facilitar la documentació necessària per acreditar el compliment de la legislació sobre aprofitaments (permís de pela o notificació del CPF) i el certificat PEFC, si es tracta d’una finca amb certificació vigent.
  Poseu-vos en contacte amb nosaltres en qualsevol moment per més informació.

  Llegir més menys
 • 4.

  Recepció

  Recepció i pesat del suro al pati de QUALITY SUBER a Santa Coloma de Farners. De dilluns a divendres de 7 a 18h.
  Control d’humitats i elements impropis a l’entrada. QUALITY SUBER porta un registre d’entrades i facilita al PROVEÏDOR informació detallada al mateix dia sobre els pesos, humitat en el cas de suro moll i els percentatges de les diferents classes.

 • 5.

  Classificació

  El triatge (classificació) és realitzat per un equip de professionals amb experiència que classifiquen el suro en funció de les característiques que presenta (calibre i aspecte), assignant a cada pana una classe en relació amb la seva utilitat industrial. Durant la tria les culasses son tallades rigorosament per evitar la contaminació de TCA.

 • 6.

  Emmagatzamatge

  Emmagatzament en pati pavimentat i sobre palets de plàstic o tractats per evitar problemes fitosanitaris que puguin perjudicar al suro de qualitat.
  QUALITY SUBER disposa d'instal·lacions amb les màximes mesures de seguretat i assegurança per cobrir possibles eventualitats.

 • 7.

  Comercialització

  Comercialització de producte en cru o bullit, d’acord a les necessitats del client i/o condicions del mercat. El suro cru en verd roman un mínim d’una setmana al pati per complir els estàndards d’humitat de la indústria. A nivell comercial, és pràctica habitual la compra de suro sec amb una humitat equivalent al 12% sobre base humida.

 • 8.

  Procés de bullit

  A demanda dels nostres clients, realitzem procés de bullit del producte.

  El procés es realitza mitjançant el bullit del suro, en un receptacle d'acer inoxidable, a una temperatura constant, temps determinat segons normativa i mitjançant l'injecció de vapor provinent de caldera d'alt rendiment.

  Llegir més menys